Godtgørelse til småfornødenheder

Det er ikke altid nemt at følge med når SKAT ændrer reglerne for fradrag og beskatning fra tid til anden. Du kan få en positiv overraskelse, hvis du ringer til SKAT og spørger hvilke ting du skal være opmærksom på i din situation. Det kan være, at du har fået nyt arbejde, og skal være ekstra opmærksom på befordringsfradraget.

Multimedieskat

En af de dejlige skatter, som er på vej væk er multimedieskatten. Det ændrer dog ikke på det faktum, at der stadig skal betales for 2011. En fidus er dog, at du kan være heldig at dine goder ligger under bagatelgrænsen på 5.500 kroner (2011), på goder som GPS og aviser, hvorved du fritages for multimedieskatten. Hvis du er gift, så kan du få 25 % rabat på multimediebeskatningen. Betingelsen for denne rabat er, at værdien af multimedierne er på mindst 4.000 kroner (2011). Rabatten gælder ikke for samboende par, hvilket jeg ikke kan se rimeligheden i.

Småfornødenheder

Selvom du får dækket alle dine rejseomkostninger inklusive, befordring, kost og logi, så har du stadig ret til godtgørelse for småfornødenheder. Det er derfor vigtigt, at du registrerer de dage du er væk fra din bopæl. Det kan være i forbindelse med kursus eller udlandsmøder. Det kan være svært at vide hvilken rubrik dette tilhører, da tingene forbedres. Godtgørelse til småfornødenheder kunne tidligere selvangives i rubrik 48 men for 2011 er det i rubrik 53. Den daglige sats for rejsegodtgørelse i 2012 er 455 kroner. Satsen til småfornødenheder er 25 procent af den daglige sats på 455 kroner.

Rentefradrag

En af de ting du skal være opmærksom på fremover er, at fra 2012 reduceres fradraget for negativ nettokapitalindkomst. Planen er at den reduceres fra 33,5 procent til 25,5 procent i 2019. Reduktionen vil foretages med et procentpoint om året. Bemærk at der er et bundfradrag på negativ kapitalindkomst på 50.000 kroner, hvorved du automatisk får et nedslag. En negativ kapitalindkomst, der årligt er større end 50.000, udløser derfor et lavere rentefradrag.

Undersøg din SKAT!